Hoe de functie punten helpen behendige methodologie projecten

“Is een‘fixed price’Agile contract mogelijk,,en,Hoe Functie Punten kunnen worden gebruikt om te helpen creëren van contracten voor de tech-projecten waarbij Agile methodieken worden gebruikt”is een interessant artikel gepubliceerd door CIO Australië,,en,van IDG,,de,blad waarin Australische CIO's,,en,IT Directors,,en,COO,,en,CTO's en senior IT-managers aandeel,,en? Hoe Functie Punten kunnen worden gebruikt om te helpen creëren van contracten voor de tech-projecten waarbij Agile methodieken worden gebruikt”,,en,is een interessant artikel gepubliceerd door,,en,CIO Australië,,es,CTO's en senior IT-managers te delen strategische gedachten over het gebruik van IT,,en,Dit artikel beschrijft het gebruik van Function Points en schattingen project als “een oplossing voor de noodzaak om retender voor de levering en een betere begrotingsramingen te overwinnen”,,en,In dit artikel komen projecten met behulp van Agile methodieken profiteren van Function Points tot transparantie en controle te genereren,,en,“Deze aanpak resulteert in de client dragen van al het commerciële risico en vaak is afgekeurd door professionals en executives procurement,,en,als gevolg van zijn potentieel voor kostenoverschrijdingen.”,,en,Volgens de CIO Australië,,en is an interesting article published by CIO Australia (from IDG), magazine in which Australian CIOs, IT Directors, COOs, CTOs and senior IT managers share strategic thoughts on using IT.

This article describes using Function Points and project estimates as “a solution to overcome the need to retender for delivery and to provide better budget estimates”. The article addresses projects using Agile methodologies benefit from Function Points to generate transparency and control, “this approach results in the client carrying all the commercial risk and often is frowned upon by procurement professionals and executives, due to its potential for cost overruns.”

According to CIO Australia, het schatten van de functionaliteit van een project en het verstrekken van een prijs per Function Point is een belangrijke succesfactor in het kader van de aanbestedende mechanisme,,en,“De inschrijver zal dan een prijs per Functie Punt voor het systeem op basis van grootte en complexiteit en een vaste prijs voor alle niet-functionele eisen die niet onder de Function Point count model.” CIO Australië stelt dat “Agile projecten hebben sterke governance zij zullen door hun aard evolueren en het is belangrijk dat het project evolueert in de richting bepaald door de stuurgroep”,,en,en “kosten kan worden gecontroleerd door het beheer van het aantal functies geleverd,,en,Op deze manier,,en. “The tenderer will then provide a price per Function Point for the system based on size and complexity and a fixed price for any non-functional requirements not covered by the Function Point count model.” CIO Australia states that “Agile projects need strong governance as they will by their nature evolve and it is important that the project evolves in the direction defined by the steering committee”, and “costs can be controlled by managing the number of features delivered. This way, je op zijn minst een werkende leverbaar voor uw geld en als het bestuur rechts en dan moet het een prestatie waarop de huidige behoeften van uw organisatie voldoet aan zijn.”,,en,Naar de mening van Tom Cagley,,en,autoriteit in het begeleiden van organisaties door middel van het proces van continue verbetering proces,,en,een van de top experts in Agile software development,,en,“IFPUG Functiepunten,,en,in de voorgestelde,,en,door Allan J,,en,gepubliceerd in,,en,door Albrecht en Gaffney, terwijl bij IBM en vervolgens aangepast en uitgebreid door de jaren heen,,en,is een belangrijk concept op maat aanvragen,,en,ontwikkelingen of enhancement projecten,,en,net als het gebruik van een meetlint om de grootte van de kamer te bepalen,,en,Functie Punten zijn een hulpmiddel om de grootte van de toepassing of project te bepalen.”,,en,Volgens Tom Cagley,,en,“Size als een maatregel heeft vele toepassingen,,en

In the opinion of Tom Cagley, authority in guiding organizations through the process of continuous process improvement, one of the top experts in Agile software development, en IFPUG (International functie punt Users Group) De Voorzitter, “IFPUG Function Points (proposed in 1979 by Allan J. Albrecht, published in 1983 by Albrecht and Gaffney while at IBM and then updated and extended over the years) is a key concept to size applications, developments or enhancement projects, just like using a tape measure to determine the size of the room, Function Points are a tool to determine the size of the application or project.”

According Tom Cagley, “Size as a measure has many uses, maar de drie vaakst genoemd zijn als een component in parametrisch schatten,,en,als noemer in statistieken, zoals time-to-market en productiviteit,,en,en als basis voor de contracten,,en,Hoewel er misschien nog een intellectueel debat over de effectiviteit worden geschat,,en,is er geen vermindering van de sponsors geweest,,en,executives,,en,inkopers en dergelijke aanvragen van een prijs of een einddatum die u ter verantwoording zal worden gehouden om te voldoen aan,,en,Tot die vragen staakt,,en,schatting nodig zal zijn,,en,De begrippen parametrische ramingsproces,,en,de tweede meest populaire vorm van schatting na het maken van een aantal,,en,vereisen een raming van grootte als een van de ingangen,,en,Parametrisch schatten helpt om een ​​aantal van de meest voorkomende cognitieve vertekeningen tentoongesteld vermijden door IT schatters,,en,optimisme en aanname van de kennis,,en, as a denominator in metrics such as time-to-market and productivity, and as a basis for contracts. While there still might be an intellectual debate on the effectiveness of estimation, there has been no reduction in the sponsors, executives, purchasing agents and the like requesting a price or an end date that you will be held accountable to meet. Until those questions cease, estimation will be required. The concepts of parametric estimation processes (the second most popular form of estimation after making up a number) require an estimate of size as one of the inputs. Parametric estimation helps to avoid a number of the most common cognitive biases exhibited by IT estimators: optimism and assumption of knowledge. De grootte en de schatting zijn middelen verschaft om doeltreffend contract mechanismen voor de vaste prijs Agile contracten te ontwikkelen.”,en

U bent mogelijk ook geïnteresseerd...