Regelmatige lidmaatschappen

Pagina gesponsord door:

 
Er zijn vier soorten regelmatige lidmaatschap:
 

1.- Individueel lidmaatschap

Een individueel lidmaatschap is een persoonlijke IFPUG lidmaatschap. Het is niet-overdraagbaar en het individu behoudt het ongeacht hun werkgever. Individuele leden ontvangen IFPUG handleidingen en verzendlijsten en houden van één stem binnen IFPUG. Individuele leden kunnen niet kopiëren en distribueren IFPUG handleidingen.

2.- Corporate lidmaatschap

Corporate lidmaatschap geldt voor één enkele wettige entiteit, in een enkele metropool. Een Corporate lidmaatschap is een niet-overdraagbaar lidmaatschap dat betrekking heeft op de juridische entiteit en alle personen die in dienst van de juridische entiteit op de geografische locatie. Het maakt het mogelijk alle personen in dienst van de juridische entiteit, op de geografische locatie, om bij te wonen IFPUG conferenties en workshops op lid tarieven. Tot twee zakelijke contactpersonen per Corporate lidmaatschap kunnen worden aangewezen om te ontvangen IFPUG handleidingen en verzendlijsten, en elke contactpersoon kan stemmen op alle IFPUG zakelijke aangelegenheden.

Extra bedrijfswebsites (buiten de agglomeratie maar binnen dezelfde juridische entiteit) kan verzoeken om een corporate lidmaatschap, dat beschikbaar is op een verlaagd tarief (voor elke bijkomende site). Twee contactpersonen met de naam kunnen worden voor elke dergelijke extra lid-site, en elke contactpersoon ontvangt IFPUG handleidingen en verzendlijsten, en mag stemmen in alle IFPUG zakelijke aangelegenheden.

3.- Wereldwijd Corporate lidmaatschap

Een wereldwijd Corporate lidmaatschap (binnen dezelfde juridische entiteit) geeft de corporatie lid recht op vijf tot tien (5-10) belangrijke contactpersonen, stemrecht voor die dezelfde vijf tot tien belangrijke contactpersonen, evenals alle andere Corporate lidmaatschap voordelen.

De goedkope licentie optie staat een wereldwijde Corporate gebruik IFPUG ontwikkelde cursusmateriaal te downloaden (en verspreiden binnen hun eigen firewall) IFPUG producten voor 3 jaar. Alle materialen zou worden verdeeld in niet-wijzigbare PDF-formaat. De kosten voor deze optie zou een plat 3-jarige tarief van $5,000 ($10,000 niet gereduceerde). Als CEP krediet wordt aangevraagd, zal er een administratieve kosten te dekken van de kosten van het uitgeven van het certificaat.

4.- Countrywide Corporate lidmaatschap

IFPUG heeft een noodzaak voor een Lidmaatschapstype dat geschikt is voor bedrijven die functie punten in een enkel land gebruiken zal worden geïdentificeerd, in tegenstelling tot een metropool (Corporate lidmaatschap) of wereldwijd (Wereldwijd Corporate lidmaatschap).

Het nieuwe Countrywide Corporate Lidmaatschapstype is effectief vanaf januari 10, 2014 een heeft de volgende kenmerken: target: organisaties; toepassingsgebied: een enkel land; aantal stemmen: vijf. Als uw bedrijf gebruikmaakt van functie punten in een enkel land kan het nieuwe lidmaatschap van Countrywide Corporate uw keus zijn!
 

Samenvatting van regelmatige lidmaatschap voordelen

In de volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste voordelen en privileges aan elk type van regelmatig IFPUG lid verleende.

Een persoon of bedrijf toetreding tot IFPUG als regelmatig lid tussen januari 1 en April 30 van een willekeurig jaar aangerekend een pro rata contributie bedrag gelijk aan de helft van de huidige jaarlijkse vergoeding. Een persoon of bedrijf toetreding tot IFPUG als regelmatig lid tussen mei 1 en juni 30 van elk jaar worden aangerekend de volledige jaarlijkse. Echter, dergelijke persoon of bedrijf zal worden toegekend lidmaatschap tot en met juni 30 van het volgende jaar. bijvoorbeeld. Een persoon op mei lid te worden 1 ontvangt veertien maanden lidmaatschap voor de prijs van twaalf.

Voordeel Individu Corporate Countrywide Corporate Wereldwijd Corporate
Aantal belangrijke contactpersonen Een – de lidstaten Twee per ledensite Vijf Vijf tot tien per deelnemend bedrijf
Stemrecht Een – de lidstaten Twee – de sleutel
Contactpersonen
Vijf Vijf tot tien – de sleutel contacten
Handleidingen Één exemplaar van het handboek praktijken tellen Één exemplaar van de tellen praktijken handmatig – kan reproduceren voor onbeperkte verspreiding binnen de ledensite Één exemplaar van de tellen praktijken handmatig – kan reproduceren voor onbeperkte verspreiding binnen bedrijf eenheden in het land Één exemplaar van de tellen praktijken handmatig – kan reproduceren voor onbeperkte verspreiding binnen de deelnemende bedrijf
Case Studies Koop
lid tarieven
Koop lid tarieven voor distributie binnen lid site Koop lid tarieven voor distributie binnen bedrijf eenheden in het land Bij lid tarieven voor distributie binnen deelnemende bedrijf kopen
Ledenlijst Ja Ja – op belangrijke contactpersonen Ja – op belangrijke contactpersonen Ja – op belangrijke contactpersonen
IFPUG communicatie Ja Ja – op belangrijke contactpersonen Ja – op belangrijke contactpersonen Ja – op belangrijke contactpersonen
Conferentie Mailings Ja Ja – op belangrijke contactpersonen Ja – op belangrijke contactpersonen Ja – op belangrijke contactpersonen
Toegang Web … Privé kant Ja – één ID # Ja – twee ID #s voor sleutel contacten Ja – vijf ID #s voor sleutel contacten Ja – vijf tot tien #s ID voor sleutel contacten
Lid tarieven op conferenties & Workshops Ja Ja – onbeperkt voor werknemers binnen de ledensite Ja – onbeperkt voor medewerkers van het bedrijf in het land Ja – onbeperkt voor werknemers binnen de deelnemende bedrijf
Kunnen deelnemen op IFPUG comités Ja Ja-open voor alle medewerkers van ledensite Ja-open voor alle medewerkers van het bedrijf in het land Ja-open voor alle werknemers van het deelnemende bedrijf
Comitéwerk kan herzien (voor de aanvaarding alleen) Ja Ja-open voor alle medewerkers van ledensite Ja-open voor alle medewerkers van het bedrijf in het land Ja-open voor alle werknemers van het deelnemende bedrijf
Raad van bestuur nominaties kan maken Ja Ja-de belangrijke contactpersonen Ja-de belangrijke contactpersonen Ja-de belangrijke contactpersonen

 

Lidmaatschap van de aflossingsvrije periode van IFPUG voor GVB

Een persoon die een bedrijf verlaat, waar het lidmaatschap wordt gedekt door een corporate lidmaatschap, mag een 3 respijtperiode van de maand vanaf de datum van het verlaten van het bedrijf. De respijtperiode wordt verleend op verzoek door de persoon contact opnemen met het Bureau IFPUG. De respijtperiode begint vanaf de eerste komende maand na het verlaten van een bedrijf en zal duren voor de volgende drie kalendermaanden.

Tijdens deze respijtperiode, de lidstaten houden alle voordelen behalve om te stemmen of nomineren voor de Raad van bestuur. Huidige voorwaarden bij de verlenging van het lidmaatschap, individuele of gedekt door een nieuwe corporate lidmaatschap, zijn ongewijzigd.