जेथे जगातील ISMA8 आहे?

याचा अर्थ काय आहे माहीत नाही, तर…A Roce

मग आपण ISMA7 उपस्थित नाही!!

पुढील वर्षी बाहेर सोडले जाऊ नका, ISMA8 रियो दि जानेरो होणार, सप्टेंबर या आठवड्यात ब्राझील 29, 2013. आता आपल्या प्रवास योजना सुरू!

आपण देखील आवडेल ...