IFPUG परिषद – ऑक्टोबर 2001

IFPUG परिषद पासून, ऑक्टोबर 2001, लास वेगास, NV, आम्ही खालील सादरीकरणे उपलब्ध आहे: