IFPUG परिषद – सप्टेंबर 2002

IFPUG परिषद पासून, सप्टेंबर 2002, सण आंटोनीयो, टेक्सस, आम्ही खालील सादरीकरणे उपलब्ध आहे: