IFPUG परिषद – सप्टेंबर 2004

IFPUG परिषद पासून, सप्टेंबर 2004, सॅन दिएगो, सीए, आम्ही खालील सादरीकरणे उपलब्ध आहे: