IFPUG वार्षिक सभा

IFPUG च्या वार्षिक सभा वार्षिक परिषद दरम्यान आयोजित करण्यात येत आहे. येथे अलीकडील वार्षिक सभा मिनिटे:

 • 2020 - आभासी कार्यक्रम
 • 2019 - आभासी कार्यक्रम
 • 2018 - साओ पावलो, ब्राझील
 • 2017 -
 • 2016 - बाल्टीमोर, एमडी, संयुक्त राज्य
 • 2015 - क्राको, पोलंड
 • 2014 - फिलाडेल्फिया, बाप, संयुक्त राज्य (एक भाग नाही 2014 परिषद)
 • 2013 - रियो दि जानेरो, ब्राझील
 • 2012 - फिनिक्स, ऍरिझोना
 • 2011 - रिचमंड, कार, संयुक्त राज्य
 • 2010 - साओ पावलो, ब्राझील