IFPUG वार्षिक सभा

IFPUG च्या वार्षिक सभा वार्षिक परिषद दरम्यान आयोजित करण्यात येत आहे. येथे अलीकडील वार्षिक सभा मिनिटे:

  • 2014 – फिलाडेल्फिया, बाप (एक भाग नाही 2014 परिषद)
  • 2013 - रियो दि जानेरो, ब्राझील
  • 2012 - फिनिक्स, ऍरिझोना
  • 2011 - रिचमंड, व्हर्जिनिया
  • 2010 - साओ पावलो, ब्राझील