IFPUG verkiezingsuitslag 2019

De IFPUG Raad van Bestuur van de verkiezing is onlangs afgerond. Er waren drie posities op het bord beschikbaar is voor de verkiezingen met zes kandidaten. Stembiljetten werden ontvangen van 16 landen.

De kandidaten verkozen zijn:


Dácil Castle


Filippo De Carli


Louis Bouillon

IFPUG verwelkomt onze terugkerende en nieuwe bestuursleden, dank aan ieder van jullie die dit jaar deelnamen aan het verkiezingsproces, en dankzij de kandidaten niet wordt gekozen voor het belang van een deel van de IFPUG Volunteer en bestuursverkiezingen.

Dit vind je misschien ook leuk...