regelmatige Lidmaatschappen

Pagina gesponsord door

Er zijn vier soorten van reguliere lidmaatschap:

1.- Individueel lidmaatschap

Een individueel lidmaatschap is een persoonlijke IFPUG lidmaatschap. Het is niet overdraagbaar en de individuele behoudt zijn, ongeacht hun werkgever. Individuele leden ontvangen IFPUG handleidingen en mailings en houd één stem binnen IFPUG. Individuele leden kunnen niet kopiëren en verspreiden IFPUG handleidingen.

2.- Bedrijfslidmaatschap

Bedrijfslidmaatschap van toepassing is op een enkele juridische entiteit, in één agglomeratie. Een bedrijfslidmaatschap is een niet-overdraagbaar lidmaatschap dat de juridische entiteit en alle personen in dienst van de rechtspersoon op de geografische locatie dekt. Het laat alle personen in dienst van de rechtspersoon, de geografische locatie, IFPUG conferenties en workshops op lid tarieven te wonen. Maximaal twee zakelijke contacten per bedrijfslidmaatschap kan worden aangewezen IFPUG handleidingen en mailings, en elk contact kan stemmen over alle IFPUG zakelijke aangelegenheden.

Extra corporate sites (buiten het grootstedelijk gebied, maar binnen dezelfde juridische entiteit) kan een aanvraag voor een bedrijfslidmaatschap, die verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief (voor elke extra website). Twee contacten kunnen worden genoemd voor elk van deze extra member site, en elk contact zal IFPUG handleidingen en mailings, en kunnen stemmen over alle IFPUG zakelijke aangelegenheden.

3.- Wereldwijd bedrijfslidmaatschap

Een Worldwide bedrijfslidmaatschap (binnen dezelfde juridische entiteit) geeft het lid recht corporatie tot tien (10) belangrijke contactpersonen, stemrecht voor diezelfde tien belangrijke contactpersonen, evenals alle andere bedrijfslidmaatschap voordelen.

Het document licentie-optie kan een wereldwijde corporate te gebruiken IFPUG ontwikkeld lesmateriaal en downloaden (en verspreiden binnen hun eigen firewall) IFPUG producten voor 3 jaar. Alle materialen zouden worden verdeeld in niet-beïnvloedbare PDF-formaat. De kosten voor deze optie zou een plat 3-jaars rente van zijn $5,000 (volle prijs $10,000 voor niet-WWC leden). Als CEP krediet wordt aangevraagd, zal er een administratieve kost om de kosten van de afgifte van het certificaat te dekken.

4.- Countrywide bedrijfslidmaatschap

IFPUG heeft geïdentificeerd behoefte aan een soort lidmaatschap die geschikt is voor bedrijven die Function Points gebruiken in een enkel land zal zijn, in plaats van een agglomeratie (bedrijfslidmaatschap) of wereldwijd (Wereldwijd bedrijfslidmaatschap).

De nieuwe Countrywide corporate soort lidmaatschap is van kracht vanaf januari 10, 2014 een heeft de volgende kenmerken: doelwit: organisaties; strekking: één land; aantal stemmen: vijf. Als uw bedrijf maakt gebruik van Function Points in een enkel land kan de nieuwe Countrywide bedrijfslidmaatschap uw keuze!

Samenvatting van de reguliere lidmaatschap voordelen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste voordelen en privileges op elk type van de reguliere IFPUG lid verleende.

Een persoon of bedrijf toetreden IFPUG als gewoon lid van januari 1 en april 30 van elk jaar wordt er een pro rata contributie bedrag gelijk aan de helft van de huidige jaarlijkse vergoeding. Een persoon of bedrijf toetreden IFPUG als een gewoon lid van mei 1 en juni 30 van elk jaar wordt in rekening gebracht het volledige jaarlijkse vergoeding. Echter, die persoon of bedrijf zal worden toegekend lidmaatschap tot en met juni 30 van het volgende jaar. bv. Een persoon toetreden op mei 1 zullen veertien maanden lidmaatschap krijgen voor de prijs van twaalf.

Voordeel individu collectieve Countrywide Collectieve wereldwijd Zakelijk
Aantal Key Contacten One - het lid Twee per member site Vijf Tien per deelnemend bedrijf
Stemrechten One - het lid Twee - de Key
Contacten
Vijf Tien - de belangrijke contactpersonen
handleidingen Een kopie van de Counting Practices Manual Een kopie van de Counting Praktijken Manual - kan reproduceren voor een onbeperkt aantal distributie binnen member site Een kopie van de Counting Praktijken Manual - kan reproduceren voor een onbeperkt aantal distributie binnen de onderneming van eenheden in het land Een kopie van de Counting Praktijken Manual - kan reproduceren voor een onbeperkt aantal distributie binnen deelnemend bedrijf
Case Studies Kopen bij
lid tarieven
Kopen bij lid tarieven voor distributie in member site Kopen bij lid tarieven voor distributie binnen de onderneming van eenheden in het land Kopen bij lid tarieven voor distributie binnen de member company
Membership Directory Ja Ja - naar Key Contacten Ja - naar Key Contacten Ja - naar Key Contacten
IFPUG Communications Ja Ja - naar Key Contacten Ja - naar Key Contacten Ja - naar Key Contacten
Conference Mailings Ja Ja - naar Key Contacten Ja - naar Key Contacten Ja - naar Key Contacten
Access Web … Private Side Ja - een ID # Ja - twee ID # s Key Contacten Ja - vijf ID # s Key Contacten Ja - 09:55 ID # s Key Contacten
Tarieven lid op conferenties & workshops Ja Ja - onbeperkt voor medewerkers binnen member site Ja - onbeperkt voor de werknemers van het bedrijf in het land Ja - onbeperkt voor medewerkers binnen deelnemend bedrijf
Kunnen deelnemen aan IFPUG Comités Ja Ja - open voor alle medewerkers van member site Ja - open voor alle werknemers van het bedrijf in het land Ja - open voor alle werknemers van de member company
Kan Review Committee Work (voor aanvaarding alleen) Ja Ja - open voor alle medewerkers van member site Ja - open voor alle werknemers van het bedrijf in het land Ja - open voor alle werknemers van de member company
Kunnen maken Board Nominaties Ja Ja - de belangrijke contactpersonen Ja - de belangrijke contactpersonen Ja - de belangrijke contactpersonen

 

Aflossingsvrije periode van IFPUG lidmaatschap voor certificaathouders

Een houder van een IFPUG certificatie (Exclusief Fellows) bedekt door een bedrijfslidmaatschap dienen hun certificering handhaven 90 dagen na de datum van beëindiging van het dienstverband met de corporate lid, of vanaf de datum van beëindiging van bedrijfslidmaatschap. De aflossingsvrije periode is verleend op verzoek van de persoon contact opnemen met de IFPUG kantoor.

Tijdens de aflossingsvrije periode, het lid zal alle voordelen te houden, behalve om te stemmen, om genomineerd te worden of voor te dragen voor de raad van bestuur. De huidige omstandigheden bij het vernieuwen van het lidmaatschap, individu of bedekt door een nieuwe corporate lidmaatschap, zijn ongewijzigd.