संशोधन प्रकल्प

आशिया

तैवान

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान Takming विद्यापीठ,
व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विभाग

प्रकल्प

  1. एक चपळ कार्य बिंदू मोजणी दृष्टिकोन डिझाइन
  2. जे कार्यक्षम आकार मापन पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला कसे