Jaarlijkse vergadering & Oproep voor nominaties

De onderstaande kennisgeving is op 6 juli naar alle IFPUG-leden gemaild. Als je een actief lid bent en de e-mail niet hebt ontvangen, neem dan contact op met het IFPUG-kantoor op [email protected] of telefoon: 609-799-4900 om uw contactgegevens te corrigeren.

 

Aan alle IFPUG leden:

Eerste, Ik wil aankondigen dat onze jaarlijkse vergadering in oktober plaatsvindt 5th, 2020. U krijgt binnenkort informatie over hoe u de virtuele bijeenkomst kunt bijwonen.

Zoals de voorzitter van de 2020 IFPUG Nominating Committee, Ik vraag jullie allemaal om te overwegen om een ​​gekwalificeerd lid te benoemen om lid te worden van de IFPUG Raad van Bestuur. We zoeken er vier (4) uitzonderlijke kandidaten voor twee (2) Raad van Bestuur openingen. Voorwaarden zal aanvangen november 1, 2020.

Dien uw kandidaatstelling voor de IFPUG Raad van Bestuur in op het IFPUG e-mailadres [email protected] of per post / fax te worden door de IFPUG Office uiterlijk gekregen dan juli 22nd, 2020. Om een ​​voordracht in te dienen, u en de kandidaat moeten huidige IFPUG-leden zijn volgens artikel XVI – Diversen – van de statuten, dus duidelijk uw naam en contactgegevens samen met de naam en contactgegevens van de kandidaat. Download het Nominatieformulier

Bij het verstrekken van een nominatie, neem dan eerst ervoor zorgen dat u de toestemming van de kandidaat hebben ontvangen. Alle genomineerden moeten voldoen aan de in de IFPUG statuten toelatingseisen (zie hieronder). Het Nominating Committee beoordeelt alle ontvangen nominaties en stelt uiterlijk in augustus een verkiezingslijst op 14th, 2020. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste verkiezingsdata.

Verkiezingsschema IFPUG-bord

Datum Actie
juli- 6 Oproep voor nominaties per e-mail door IFPUG Office
juli- 22 Nominaties vanwege IFPUG Office
augustus 24 Stembiljetten die naar het lidmaatschap zijn gemaild (papieren stembiljet beschikbaar op aanvraag)
september 25 Stembiljetten en selecties vanwege IFPUG Office aan het einde van de werkdag (6 P.M, US Eastern Daylight Time). Stembiljetten mogen alleen worden uitgebracht door (vervolgens) huidige stemgerechtigde leden.
oktober 5 Verkiezingsresultaten zullen worden gepresenteerd op de 2020 Jaarlijkse bijeenkomst.

De IFPUG-statuten specificeren dat:

Een oproep tot kandidaatstelling voor het IFPUG-bestuur wordt naar de IFPUG-leden gestuurd, ten minste negentig (90) dagen voorafgaand aan de jaarvergadering. Het nominatieformulier moet worden ingevuld en per post worden ontvangen bij het IFPUG-kantoor, fax, of mail minstens zestig (60) dagen voorafgaand aan de jaarvergadering. Personen die in het IFPUG-bestuur willen dienen, moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals uiteengezet in Addendum A van de statuten welke, specificeert de IFPUG Nominatie-eisen:

Alle genomineerden voor functies in de Raad van Bestuur van IFPUG moeten aan alle volgende vereisten voldoen:

1. Moet worden voorgedragen door een huidig ​​IFPUG-lid.

2. Moet een van de volgende zijn:

 • een huidig ​​IFPUG individueel lid,
 • een werknemer van een huidig ​​IFPUG-bedrijfslid,
 • een IFPUG-stemcontact van een filiaal I,
 • een huidig ​​IFPUG-individu of bedrijfslid dat ook lid is van een affiliate II, of
 • een huidig ​​IFPUG-individu of bedrijfslid dat ook lid is van een aangesloten hoofdstuk;

3. Moet een van de volgende vrijwilligerscapaciteiten hebben vervuld gedurende een periode van ten minste een jaar van de afgelopen drie jaar:

 • Opgericht IFPUG-commissie,
 • IFPUG Task Force,
 • IFPUG Raad van Bestuur, of
 • Raad van bestuur benoemde opdracht;
 • (Merk op dat dit ervoor zorgt dat de leden van de Raad kennis hebben van de werking van de commissie.

4. Moet klaar zijn, bereid en in staat om zich te committeren aan de reis- en leiderschapstaken van het bestuur, inclusief aanwezigheid bij bestuursvergaderingen, en Board conference calls.

5. Moet zich kunnen committeren aan de tijdige voltooiing van opdrachten als onderdeel van het IFPUG-bestuur, en onderschrijf en volg volledig de richtlijnen van de IFPUG-commissie als lid van de Raad.

6. Moet toegewijd zijn aan de missie en doelen van IFPUG en bereid zijn om de nieuwste release van de IFPUG CPM te onderschrijven als de voorkeursmethode voor functionele dimensionering.

7. Moet een bevestiging van het IFPUG-handvest en de statuten ondertekenen, en copyright overeenkomst.

Deze vereisten zijn van toepassing op alle inschrijfkandidaten, nominaties verzonden naar het Nominating Committee, of het Nominating Committee heeft kandidaten aanbevolen voor het IFPUG-bestuur.

Ter informatie wil het Nominating Committee een toelichting geven op de mogelijkheden om campagne te voeren voor de Raad van Bestuur.

Campagne-opties

De volgende opties worden ondersteund door IFPUG:

 1. Standaardfoto en korte bio (150 woorden) zal op de IFPUG-webpagina worden geplaatst (verkiezingspagina) in willekeurige volgorde gekoppeld aan een sectie waar een biografie in vrije vorm kan worden opgenomen. Willekeurige plaatsing van de korte bio zorgt ervoor dat alle kandidaten bekend worden en dat namen eerder in het alfabet geen oneerlijk voordeel hebben.
 2. Een stembiljet bevat de standaardfoto en een korte bio.
 3. Augmented Bio voor het web, geen limiet. Deze grotere biografieën worden gelinkt vanuit de korte bio, maar zal ook in alfabetische volgorde staan ​​voor het geval ze worden geopend buiten de ingesloten links. Elke kandidaat kan één extra augmented bio op de website plaatsen in een taal naar keuze.
 4. Maak een apart Bulletin Board-gebied waar de kandidaten met kiezers kunnen communiceren (ongeoorloofde interacties worden verwijderd en mogelijk verbannen uit het Bulletin Board).

Kandidaten hoeven geen van deze opties te gebruiken. IFPUG verstrekt geen mailinglijsten aan kandidaten(s). Elke kandidaat kan en moet zijn netwerken gebruiken en / of zijn eigen e-mail of contactlijst gebruiken.

Andere tactieken, buiten de invloedssfeer van IFPUG, tenzij ze de ethische verklaringen van IFPUG of de wet van de plaatsen waar ze worden uitgevoerd, schenden, zijn toegestaan, maar worden niet ondersteund met IFPUG-bronnen.

IFPUG zal de volgende disclaimer op de IFPUG-website plaatsen.

“IFPUG streeft ernaar om alle Bio-gegevens van kandidaten nauwkeurig te publiceren zonder te bewerken of commentaar te geven. Als er fouten zijn, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren nadat we op de hoogte zijn gebracht. Fouten in de gegevens, tenzij kwaadaardig, zal niet worden beschouwd als reden om de verkiezingsregels of resultaten te wijzigen. "

oprecht,

Mauricio Aguiar
Stoel, IFPUG Nominating Committee, IFPUG onmiddellijk voorgaande president

Nominerende commissieleden:
Charles Wesolowski, IFPUG Vice President
Bonnie Brown, IFPUG Lid At-Large

Dit vind je misschien ook leuk...