Kosmische en IFPUG Verklarende woordenlijst

De COSMIC- en IFPUG-organisaties [1] zijn verheugd de publicatie van hun gezamenlijke woordenlijst aan te kondigen, het eerste resultaat van de wens van de twee organisaties om meer samen te werken in dienst van de software-engineeringgemeenschap. De woordenlijst is waardevol voor degenen die werkzaam zijn in de drie disciplines van prestatiemeting, benchmarking en projectschatting, en ook voor software-ingenieurs in het algemeen, vooral degenen die werken aan software en projectvereisten.

De woordenlijst kan gratis worden gedownload van www.cosmic-sizing.org en uit de online winkel in het Member Services Area van de IFPUG Website.

Achtergrond

Succes in de drie disciplines van a) het meten van de prestaties van softwareprojecten, b) het ontwikkelen van prestatiebenchmarks en c) het gebruik van metingen en benchmarkgegevens om nieuwe softwareprojecten te schatten, hangt af van het gebruik van consistente gegevens en dus van gemeenschappelijke terminologie.

Een softwareproject moet voldoen aan drie soorten eisen die uiteindelijk de prestaties bepalen, namelijk:

  1. Functionele vereisten (bv. de software moet klantorders verwerken, of bestuur de navigatie van een vliegtuig);
  2. Zogenaamde ‘niet-functionele’ vereisten (‘NFR’) betreft de softwarekwaliteit, bv. dat het onderhoudbaar moet zijn tijdens het gebruik 24/7, of ze hebben betrekking op technologie of milieubeperkingen, bv. dat het op Unix moet draaien, voldoen aan bepaalde industrienormen, enz.;
  3. Projectvereisten en beperkingen (‘PRC’), bv. dat het project binnen een bepaald budget moet worden opgeleverd, of dat het bepaalde vaardigheden vereist, enz.

Functionele vereisten kunnen worden gemeten met gevestigde methoden, zoals die worden ondersteund door COSMIC, IFPUG en anderen. PRC is ook goed begrepen en relatief eenvoudig te meten. Er doen zich vaak moeilijkheden voor, echter, met NFR. Het concept van wat een niet-functionele eis is, is niet altijd duidelijk. Bijvoorbeeld, is een kwaliteitseis dat een app draagbaar moet zijn over verschillende smartphoneplatforms, een niet-functionele of een functionele vereiste, als portabiliteit wordt bereikt via software?

De gezamenlijke COSMIC / IFPUG-woordenlijst behandelt deze vragen door een reeks definities te bieden voor alle soorten vereisten, een classificatieschema voor NFR en VRC, en een uitgebreide verklarende woordenlijst van 60 NFR en 20 PRC-voorwaarden, waarvan we verwachten dat het aan de meeste behoeften in de drie disciplines zal voldoen.


[1] ‘COSMIC’ - Common Software Measurement International Consortium ’. ‘IFPUG’ = International Function Point Users Group.

Dit vind je misschien ook leuk...