IFPUG Annual Meeting Notice and Call for Raad van Bestuur Nominaties

EENLL IFPUG MEMBERS:

 

Eerste, Ik wil onze jaarvergadering voor te komen op September24th.The vergadering bekend zal samen worden gehouden met een Board Meeting en niet de jaarlijkse conferentie. De jaarlijkse conferentie zal worden gehouden in het voorjaar van 2015. You will be provided with information on how to attend the meeting in person or virtually soon.

Zoals de voorzitter van de 2014 IFPUG Nominating Committee, Ik vraag jullie allemaal om te overwegen om een ​​gekwalificeerd lid te benoemen om lid te worden van de IFPUG Raad van Bestuur. We are seeking five (5) uitzonderlijke kandidaten voor drie (3) openings on the Board. Voorwaarden zal aanvangen november 1, 2014.

Dien uw kandidaatstelling voor de IFPUG Raad van Bestuur in op het IFPUG e-mailadres ifpug@ifpug.org or by mail/fax to be received by the IFPUG Office no later than July18, 2014. You must be a current IFPUG voting member in order to submit a nomination, dus duidelijk uw naam en contactgegevens samen met de naam en contactgegevens van de kandidaat.

Bij het verstrekken van een nominatie, neem dan eerst ervoor zorgen dat u de toestemming van de kandidaat hebben ontvangen. Alle genomineerden moeten voldoen aan de in de IFPUG statuten toelatingseisen (zie hieronder). De Nominating Committee zal alle nominaties ontvangen en zal een verkiezing lei te formuleren door August 15, 2014. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste verkiezingsdata.

Verkiezingsschema IFPUG-bord

juni- 18

Oproep voor nominaties gemaild door IFPUG Office

juli- 18

Nominaties vanwege IFPUG Office

augustus 22

Ballots to be mailed to membership

september 1

(Reminder) non-paid members lose rights and privileges for nomination and voting if not current

september 17

Ballots and selections due in IFPUG Office by close of business (US Eastern Daylight Time). Stembiljetten mogen alleen worden uitgebracht door (vervolgens) current members.

september 24

Results will be presented at the 2014 Jaarlijkse bijeenkomst.

The IFPUG By laws specify that:

Een oproep tot kandidaatstelling voor het IFPUG-bestuur wordt naar de IFPUG-leden gestuurd, ten minste negentig (90) dagen voorafgaand aan de jaarvergadering. This form must be completed and received at the IFPUG Office via postal mail, fax, e-mail or on-line Web voting at least sixty (60) dagen voorafgaand aan de jaarvergadering. Persons wishing to serve on the IFPUG Board must meet the eligibility requirements as set forth in Addendum A of the Bylaws which, specificeert de IFPUG Nominatie-eisen:

Alle genomineerden voor functies in de Raad van Bestuur van IFPUG moeten aan alle volgende vereisten voldoen:

 1. Moet worden voorgedragen door een huidig ​​IFPUG-lid.
 2. Moet een van de volgende zijn:
  1. een huidig ​​IFPUG individueel lid,
  2. een werknemer van een huidig ​​IFPUG-bedrijfslid, een IFPUG-stemcontact van een filiaal I,
  3. een huidig ​​IFPUG-individu of bedrijfslid dat ook lid is van een affiliate II, of
  4. een huidig ​​IFPUG-individu of bedrijfslid dat ook lid is van een aangesloten hoofdstuk;
 3. Moet een van de volgende vrijwilligerscapaciteiten hebben vervuld gedurende een periode van ten minste een jaar van de afgelopen drie jaar:
  1. Opgericht IFPUG-commissie,
  2. IFPUG Task Force,
  3. IFPUG Raad van Bestuur,
  4. Raad van bestuur benoemde opdracht
   (Merk op dat dit ervoor zorgt dat bestuursleden kennis hebben van commissieactiviteiten.)
 4. Omdat de operationele taal van IFPUG Engels is, genomineerden moeten functioneel geletterd zijn in het Engels.
 5. Moet klaar zijn, bereid en in staat om zich te committeren aan de reis- en leiderschapstaken van het bestuur, inclusief aanwezigheid bij bestuursvergaderingen, en Board conference calls.
 6. Moet zich kunnen committeren aan de tijdige voltooiing van opdrachten als onderdeel van het IFPUG-bestuur, en onderschrijf en volg volledig de richtlijnen van de IFPUG-commissie als lid van de Raad.
 7. Moet toegewijd zijn aan de missie en doelen van IFPUG en bereid zijn om de nieuwste release van de IFPUG CPM te onderschrijven als de voorkeursmethode voor functionele dimensionering.
 8. Moet een bevestiging van het IFPUG-handvest en de statuten ondertekenen, en copyright overeenkomst.

Deze vereisten zijn van toepassing op alle inschrijfkandidaten, nominations sent to the Nominating Committee or Nominating Committee recommended candidates running for the IFPUG Board.

Ter informatie wil het Nominating Committee een toelichting geven op de mogelijkheden om campagne te voeren voor de Raad van Bestuur.

Campaigning Options

Last year, the IFPUG Board updated ideas for opening up campaigning for the Board of Directors. The Board suggests that there be no limits on how someone can campaign based on their own resources. Echter, within the sphere of IFPUG’s influence the following options will be supported by IFPUG:

 1. Standaardfoto en korte bio (150 woorden) zal op de IFPUG-webpagina worden geplaatst (verkiezingspagina) in willekeurige volgorde gekoppeld aan een sectie waar een biografie in vrije vorm kan worden opgenomen. Willekeurige plaatsing van de korte bio zorgt ervoor dat alle kandidaten bekend worden en dat namen eerder in het alfabet geen oneerlijk voordeel hebben.
 2. Een stembiljet bevat de standaardfoto en een korte bio.
 3. Augmented Bio voor het web, geen limiet. These larger biographies
  will be linked to from the short bio, but will also be in alphabetical order in case they can be accessed outside of the embedded links.
 4. Maak een apart Bulletin Board-gebied waar de kandidaten met kiezers kunnen communiceren (ongeoorloofde interacties worden verwijderd en mogelijk verbannen uit het Bulletin Board).

Kandidaten hoeven geen van deze opties te gebruiken. IFPUG verstrekt geen mailinglijsten aan kandidaten(s). Elke kandidaat kan en moet zijn netwerken gebruiken en / of zijn eigen e-mail of contactlijst gebruiken.

Andere tactieken, buiten de invloedssfeer van IFPUG, tenzij ze de ethische verklaringen van IFPUG of de wet van de plaatsen waar ze worden uitgevoerd, schenden, zijn toegestaan, maar worden niet ondersteund met IFPUG-bronnen.

IFPUG zal de volgende disclaimer op de IFPUG-website plaatsen.

“IFPUG endeavors to accurately post all candidates BIO data without editing or comment. Als er fouten zijn, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren nadat we op de hoogte zijn gebracht. Fouten in de gegevens, tenzij kwaadaardig, zal niet worden beschouwd als reden om de verkiezingsregels of resultaten te wijzigen. "

eerbiedig,

Joe Schofield

Stoel, IFPUG Nominating Committee;
IFPUG onmiddellijk voorgaande president

Nominerende commissieleden:
TomCagley –IFPUG Vice President;
Juan Moreno –IFPUGMemberAt-Large

The NOMINATION FORM can be found on the IFPUG Welcome Page.

Nominees must download, complete, teken, en een afschrift van de IFPUG Code of Ethics het formulier.

Dit vind je misschien ook leuk...